U bent hier:   RIGO en leefbaarheid
  |  Inloggen

 

Minimaliseren

De Leefbaarometer

RIGO heeft voor het ministerie van VROM de Leefbaarometer ontwikkeld (www.leefbaarometer.nl).


Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij:

> Miriam Dorigo: 020-5221125, Miriam.Dorigo@rigo.nl
> Kees Leidelmeijer: 020-5221177,
Kees.Leidelmeijer@rigo.nl


Visie, beleid, plannen en organisatie

Wilt u verder werken aan leefbaarheid? RIGO biedt o.a. ondersteuning bij visie- en beleidsvorming, wijkgericht werken, verbeteren van de strategische en operationele samenwerking, programma- en procesmanagement, belanghoudersparticipatie en evaluatie van beleid.


Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij:

> Esther Cozijnsen: 020-5221163, 
Esther.Cozijnsen@rigo.nl 


Effecten van leefbaarheid

RIGO heeft veel kennis in huis rondom de effecten op het gebied van leefbaarheid. Deze kennis is opgedaan met evaluatiestudies en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA’s), zowel van fysieke projecten (infrastructuur, RO) als van meer sociale en culturele projecten. De MKBA-gedachtegang kan het (bestaande) afwegingskader bij investeringen in het sociale domein verrijken. Meer inzicht in de rentabiliteit van sociale investeringen maakt het makkelijker deze investeringen te prioriteren en legitimeren, zowel binnen de eigen organisatie als naar de buitenwereld.


Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij:

> Martin Damen: 020-5221164, Martin.Damen@rigo.nl